Sociaal innovatieve bedrijven presteren beter dan niet sociaal innovatieve.

Sociaal innovatieve bedrijven die veel externe kennis goed gebruiken hebben echt hoge bedrijfsresultaten.

En uw organisatie?

Bij innovatie wordt vaak gedacht aan de technologische aspecten van innovatie.  Maar een toenemend aantal managementwetenschappers benadrukt het belang om meer aandacht te besteden aan "sociale innovatie".

Wat betekent sociale innovatie?

Sociale innovatie is het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het hanteren van flexibele organisatieprincipes (flexibel organiseren) en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken) om het concurrentievermogen en de productiviteit te verhogen.  Met sociale innovatie kunnen organisaties hun technologische kennisbasis beter benutten en prestaties verbeteren. (Inscope_Research for Innovation)

Wat kan sociale innovatie in uw organisatie betekenen?

Uit onderzoek van de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV blijkt dat de snelste groeiers KMO's zijn die harder werken aan een innovatieve arbeidsorganisatie.  Gazellen voeren meer veranderingen door op drie terreinen: logistiek, interne structuur en arbeidsorganisatie, en personeelsbeleid.


Alle initiatieven die u ontwikkelt, moeten in elk geval passen in de strategische missie en visie van uw organisatie.

Positieve effecten op de kwaliteit van de arbeid en de performantie van je organisatie, kunnen onder andere bekomen worden door:

  • het verhogen van de betrokkenheid van uw medewerkers
  • meer zelfsturing bij de medewerkers te leggen
  • het invoeren van teamwerk
  • implementeren van een competentiebeleid
  • invoeren van Het Nieuwe Werken
  • ...

Sociale innovatie beïnvloedt bijgevolg op een positieve manier de bedrijfscultuur, én bij uitbreiding uw bedrijfsresultaten.

Waarmee kunnen wij u helpen?

VIA FERRATA wil meerwaarde creëren.

Tijdens een eerste verkennend en kosteloos gesprek willen we een algemeen beeld krijgen van uw organisatie, van de uitdagingen waarvoor u staat, van uw bedrijfscultuur, ...  We trachten, samen met u, een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de doelstelling van de opdracht.  We luisteren naar uw verhaal.  Afhankelijk van de uitdagingen waarvoor u staat, tekenen we samen met u een traject op maat uit van uw hele onderneming, business unit of afdeling. VIA FERRATA is meer dan een adviesbureau dat een advies neerlegt, en u de kolen uit het vuur laat halen.  Wij vertalen onze conclusies en adviezen naar concrete processen en oplossingen, die écht kunnen worden uitgevoerd. We begeleiden u ook actief bij de implementatie van uw (veranderings-)traject, dat we samen met u op touw zetten.

Al onze consultants zijn professionals met ervaring in diverse sectoren in binnen- en buitenland.  Die praktische ervaring stellen we graag ter beschikking van u.  Zij beschouwen elk project als een erezaak. Ze focussen zich volledig op uw onderneming, waardoor uw project de toewijding krijgt die het verdient. Ons multi-disciplinair team bekijkt uw organisatie vanuit uw doelstellingen en het meerwaarde creërend proces, waardoor de geboden oplossing duurzaam is. 

VIA FERRATA is een onafhankelijk kantoor en is erkend door de Vlaamse Overheid voor de KMO Portefeuille voor de pijlers Strategisch Advies en Advies.

Wacht niet tot uw concurrenten een stap voor hebben.  Zet vandaag de eerste stap en neem contact met ons.

 
 
  Site Map