Sociaal innovatieve bedrijven presteren beter dan niet sociaal innovatieve.

Sociaal innovatieve bedrijven die veel externe kennis goed gebruiken hebben echt hoge bedrijfsresultaten.

En uw organisatie?

Bij innovatie wordt vaak gedacht aan de technologische aspecten van innovatie.  Maar een toenemend aantal managementwetenschappers benadrukt het belang om meer aandacht te besteden aan "sociale innovatie".

Wat betekent sociale innovatie?

Sociale innovatie is het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het hanteren van flexibele organisatieprincipes (flexibel organiseren) en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken) om het concurrentievermogen en de productiviteit te verhogen.  Met sociale innovatie kunnen organisaties hun technologische kennisbasis beter benutten en prestaties verbeteren. (Inscope_Research for Innovation)

Wat kan sociale innovatie in uw organisatie betekenen?

Meerdere internationale studies bevestigen dat sociale innovatie dé voorwaarde is voor betere bedrijfsprestaties.

Ook uit onderzoek van de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV blijkt dat de snelste groeiers KMO's zijn die harder werken aan een innovatieve arbeidsorganisatie.  

Sociale innovatie beïnvloedt bijgevolg op een positieve manier de bedrijfscultuur, én bij uitbreiding uw bedrijfsresultaten:

- gezonde financiële cijfers;

- groei in marktaandeel;

- hoge productiviteit;

- meer innovatie;

- meer werkbaar werk;

- lager ziekteverzuim;

- minder burnouts;

- minder stress;

- lager verloop;

- meer betrokken medewerkers; 

- ...

Werkbaar werk: Hoe eraan beginnen?

Sociale innovatie gaat over veranderen, over waarden en houding.  Als je als organisatie bereid bent de vastgeroeste ideeën over hoe organisaties werken los te laten, neem dan zeker volgende overwegingen mee.

Een gemeenschappelijke en enthousiasmerende visie van alle stakeholders (top- en lijnmanagement, werknemersvertegenwoordigers) over sociale innovatie is essentieel, alsook de wil om hieraan gezamenlijk vorm te geven.

De voordelen van sociale innovatie komen immers pas volledig tot hun recht als de principes integraal in de organisatie worden doorgevoerd.
De vier fundamentele bouwstenen moeten hun plaats gekregen hebben in uw organisatie:

  • Uitdagende banen & zelfverantwoordelijke teams
  • Vlakke organisatiestructuur & management en systemen op basis van vertrouwen
  • Bottom-up Innovatie en verbetering 
  • Gedeeld leiderschap & de stem van de medewerker

Tekening_de_5_elementen


Waarmee kunnen wij u helpen?

VIA FERRATA wil meerwaarde creëren.

Tijdens een eerste verkennend en kosteloos gesprek willen we een algemeen beeld krijgen van uw organisatie, van de uitdagingen waarvoor u staat, van uw bedrijfscultuur, ...  We trachten, samen met u, een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de doelstelling van de opdracht.  We luisteren naar uw verhaal
Afhankelijk van de uitdagingen waarvoor u staat, tekenen we samen met u een traject op maat uit van uw hele onderneming, business unit of afdeling. VIA FERRATA is meer dan een adviesbureau dat een advies neerlegt, en u de kolen uit het vuur laat halen.  Wij vertalen onze conclusies en adviezen naar concrete processen en oplossingen, die écht kunnen worden uitgevoerd.
We begeleiden u ook actief bij de implementatie van uw (veranderings-)traject, dat we samen met u op touw zetten.

Al onze consultants zijn professionals met ervaring in diverse sectoren in binnen- en buitenland.  Die praktische ervaring stellen we graag ter beschikking van u.  Zij beschouwen elk project als een erezaak. Ze focussen zich volledig op uw onderneming, waardoor uw project de toewijding krijgt die het verdient. Ons multi-disciplinair team bekijkt uw organisatie vanuit uw doelstellingen en het meerwaarde creërend proces, waardoor de geboden oplossing duurzaam is. Wacht niet tot uw concurrenten een stap voor hebben of uw beste medewerkers uw bedrijf verlaten!
Zet vandaag de eerste stap en neem
contact met ons.

 
 
  Site Map